Dobre Praktyki Rynku Finansowego

EVENTUM Centrum Dochodzenia Odszkodowań stosuje w swojej działalności Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Pełen tekst Kanonu znajduje się na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego w dziale Dobre Praktyki.

Leave a Comment