Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W Centrum Pomocy Poszkodowanym opublikowaliśmy obszerny tekst dotyczący roszczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej. Kto jest uprawniony do odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci w wypadku? Jakie świadczenia wchodzą w skład odszkodowania? Czy zasiłek pogrzebowy wpływa na wysokość odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu? Komu i jaka należy się renta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo tutaj.

 

Leave a Comment