61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Kwi 2012

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.04.2012 r. – odszkodowanie za samochód na częściach nowych, bez potrąceń amortyzacyjnych

13 Kwi 2012

Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje