Odszkodowanie z OC pojazdu także dla jego kierowcy

Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, zgodnie z którym kierowcy samochodu służbowego, który brał udział w wypadku drogowym i nie ponosił winy za jego spowodowanie, przysługuje odszkodowanie z OC samochodu służbowego za doznaną szkodę na osobie.

W dniu 12 lutego 2009 r. poszkodowany odbywał podróż służbową. Należący do pracodawcy pojazd służbowy prowadzony przez poszkodowanego wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała. Przyczyną wypadku było wystąpienie nagłego oblodzenia fragmentu drogi. Poszkodowany zachował odpowiednią ostrożność, poruszał się z dozwolona prędkością i nie można było przypisać mu winy za spowodowanie wypadku.

Zdaniem Sądu Okręgowego, użycie przez pracownika do celów służbowych samochodu pracodawcy, nie zwalnia właściciela pojazdu od odpowiedzialności za szkodę na osobie kierującego pracownika. Co więcej, odpowiedzialność ta także wobec kierującego oparta jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany ma prawo do odszkodowania z OC pojazdu, a odszkodowanie nie będzie mu przysługiwało tylko w sytuacji, w której do wypadku doszło wskutek działania siły wyższej, z wyłącznej winy samego poszkodowanego albo z wyłącznej winy osoby trzeciej.

Wyrok jest prawomocny.

Leave a Comment