Odszkodowanie z OC pojazdu także dla jego kierowcy

Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, zgodnie z którym kierowcy samochodu służbowego, który brał udział w wypadku drogowym i nie ponosił winy za jego spowodowanie, przysługuje odszkodowanie z OC samochodu służbowego za doznaną szkodę na osobie.

W dniu 12 lutego 2009 r. poszkodowany odbywał podróż służbową. Należący do pracodawcy pojazd służbowy prowadzony przez poszkodowanego wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Na skutek wypadku Poszkodowany kierowca doznał poważnych obrażeń ciała. Przyczyną wypadku było wystąpienie nagłego oblodzenia fragmentu drogi. Chociaż Poszkodowany zachował odpowiednią ostrożność, poruszał się z dozwoloną prędkością, to nie udało mu się uniknąć wypadku. Nie można było zatem przypisać mu winy za spowodowanie wypadku.

Zdaniem Sądu Okręgowego, użycie przez pracownika do celów służbowych samochodu pracodawcy, nie zwalnia właściciela pojazdu od odpowiedzialności za szkodę na osobie kierującego pracownika. Co więcej, odpowiedzialność ta także wobec kierującego oparta jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany kierowca ma prawo do odszkodowania z OC pojazdu nawet wtedy, gdy za wypadek nikt nie ponosi winy, a odszkodowanie nie będzie mu przysługiwało tylko w sytuacji, w której do wypadku doszło wskutek działania siły wyższej, z wyłącznej winy samego poszkodowanego albo z wyłącznej winy osoby trzeciej. Co ważne, wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności musi zostać udowodnione przez ubezpieczyciela.

Jeżeli zatem miałeś wypadek jako kierowca pojazdu, którego nie jesteś ani właścicielem, ani tzw. posiadaczem (np. najemcą, leasingobiorcą), to masz prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC tego pojazdu również w sytuacji, gdy do wypadku doszło bez niczyjej winy.

Wyrok jest prawomocny.

wyrok sądu - odszkodowanie dla kierowcy z OC pojazdu
Prawomocny wyrok sądu – kierowca ma prawo do odszkodowania z OC pojazdu

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top