61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Lis 2013

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania

27 Lis 2013

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę z ubezpieczenia OC komunikacyjnego Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienie w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy wypadku. Wzór wskazuje podstawę prawną żądania wraz z orzecznictwem sądów i dorobkiem doktryny prawniczej na poparcie wnoszonego roszczenia. Wzór zawiera także komentarz prawnika w zakresie postępowania z ubezpieczycielem w tego typu sprawie. Link do wzoru pisma: https://www.lexshop.com.pl/pismo/35/wzor-wniosku-do-ubezpieczyciela-o-wyplate-odsetek-za-zwloke-w-zaplacie-odszkodowania-z-ubezpieczenia-komunikacyjnego

Wzór skargi na postanowienie referendarza o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych

25 Lis 2013

Poniżej znajduje się wzór skargi powoda na postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Skargę na postanowienie referendarza wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do sądu, w którym referendarz wydał postanowienie. Skarga jest wolna od opłat sądowych. Pismo z komentarzem liczy 7 stron. Wzór skargi na postanowienie referendarza o odmowie […]

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

22 Lis 2013

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przyznającego zaniżony uszczerbek na zdrowiu po wypadku przy pracy. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Przedmiotowy wzór sprzeciwu dotyczy zaniżonego przez lekarza orzecznika ZUS uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku przy pracy, w którym doszło do obrażeń ciała m.in. złamań i zwichnięć […]

Wzór pisma do ubezpieczyciela o przesłanie orzeczenia lekarskiego

21 Lis 2013

Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie orzeczenia lekarskiego, określającego uszczerbek na zdrowiu w sprawach szkód na osobie – tak z ubezpieczeń OC jak i NNW albo ubezpieczeń na życie. Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu lub ubezpieczonemu kopię orzeczenia lekarskiego bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać […]

Wzór pozwu o odszkodowanie za ubytek wartości pojazdu

20 Lis 2013

Poniżej znajduje się wzór pozwu przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę odszkodowania z tytułu ubytku wartości handlowej pojazdu po wypadku z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Wzór oparto na założeniu, że samochód w wieku do lat 6, wcześniej bezkolizyjny, po przedmiotowym wypadku/kolizji został naprawiony w ASO przy użyciu oryginalnych, nowych części zamiennych, a ubezpieczyciel w pełni pokrył koszty naprawy pojazdu zgodnie z fakturami VAT z ASO, ale […]

Wzór wniosku o odszkodowanie za dziurę w drodze

18 Lis 2013

Poniżej znajduje się wzór pisma o do zarządcy drogi o odszkodowanie za szkodę w samochodzie spowodowaną dziurą, ubytkiem w drodze. Wzór pisma z komentarzem autora – radcy prawnego liczy 5 stron. Link do wzoru pisma: https://www.lexshop.com.pl/pismo/117/wniosek-do-zarzadcy-drogi-o-odszkodowanie-za-szkode-w-samochodzie-spowodowana-dziura-w-drodze

Wzór zażalenia na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych

16 Lis 2013

Poniżej prezentujemy link do profesjonalnego wzoru zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości. Wzór dotyczy odmowy zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie cywilnej, o zapłatę, o odszkodowanie, rodzinnej czy spadkowej. Wzór uzupełniono o komentarz autora – radcy prawnego. Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości: https://www.lexshop.com.pl/pismo/106/wzor-zazalenia-na-postanowienie-sadu-o-odmowie-zwolnienia-od-kosztow-sadowych-w-calosci

Wzór pozwu o alimenty

15 Lis 2013

Poniżej podajemy linki do profesjonalnych wzorów pozwów o alimenty oraz o podwyższenie alimentów, uzupełnionych o komentarz autora – adwokata lub radcy prawnego. Pozwy o alimenty: https://www.lexshop.com.pl/pismo/46/pozew-o-alimenty https://www.lexshop.com.pl/pismo/47/pozew-o-alimenty-wraz-z-wnioskiem-o-zabezpieczenie Pozwy o podwyższenie alimentów: https://www.lexshop.com.pl/pismo/48/pozew-o-podwyzszenie-alimentow https://www.lexshop.com.pl/pismo/49/pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wraz-z-wnioskiem-o-zabezpieczenie Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów: https://www.lexshop.com.pl/pismo/143/wniosek-o-wszczecie-egzekucji-alimenty

Wzór odwołania od decyzji ZUS – zaniżony procent uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy

14 Lis 2013

Wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS przyznającej zaniżone jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Wzór odwołania dotyczy zaniżonego przez ZUS uszczerbku na zdrowiu pracownika po wypadku przy pracy. Do wzoru pisma dołączony jest także komentarz prawnika jak postępować w sprawie. Postępowanie sądowe z ubezpieczeń społecznych jest wolne od opłat, a każdy jeden procent uszczerbku więcej to ponad […]

Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie akt szkody

13 Lis 2013

Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu lub ubezpieczonemu kopię akt szkody bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej, np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać z prawa dostępu do akt szkodowych, aby poznać na podstawie jakich dokumentów ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego odszkodowania i przygotować odwołanie, skargę lub pozew. W przypadku odmowy przesłania […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje