Kolejny sukces EVENTUM – odszkodowanie wyższe 11 razy (196.700 zł dopłaty)

Pani Teresa została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażer pojazdu – doznała urazu głowy. Ubezpieczyciel wypłacił Pani Teresie 17.000 zł zadośćuczynienia oraz 635 zł odszkodowania za szkodę z OC pojazdu. Poszkodowana powierzyła dalsze prowadzenie sprawy EVENTUM. Na etapie postępowania likwidacyjnego uzyskaliśmy dla naszej Klientki dalsze 59.700 zł. Ponieważ wypłaconą kwotę nadal uznawaliśmy za nieodpowiednią, wystąpiliśmy z powództwem do sądu. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. XII C 2037/2011) zasądził na rzecz naszej Klientki dalsze 137.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz rentę w wysokości 2.090 zł miesięcznie. Interwencja EVENTUM pozwoliła Poszkodowanej na uzyskanie dodatkowej kwoty 196.700 zł, tj. 11 razy więcej, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel, plus miesięczną rentę.

Tak właśnie często działają ubezpieczyciele. Osoba poszkodowana otrzymuje pewne niewielkie odszkodowanie, ale ubezpieczyciel liczy, że nie będzie starała się o więcej. Dopiero powierzenie sprawy profesjonalistom o odszkodowań pozwana uzyskać wielokrotnie wyższe odszkodowanie. Pamiętajmy, że jako osobie poszkodowanej należy nam się nie tylko zadośćuczynienie za ból i cierpienie, ale także odszkodowanie. Odszkodowanie za skutki wypadku może obejmować zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Osobie poszkodowanej należy się również zwrot kosztów dojazdów i zwrot utraconych dochodów. Możemy mieć też prawo do odszkodowania za opiekę osoby trzeciej.

wyrok sądu - odszkodowanie wyższe kilkanaście razy!
Prawomocny wyrok sądu – odszkodowanie wyższe 11 razy!

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top