Kolejny sukces EVENTUM – odszkodowanie wyższe 11 razy (196.700 zł dopłaty)

Pani Teresa została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażer pojazdu – doznała urazu głowy. Ubezpieczyciel wypłacił Pani Teresie 17.000 zł zadośćuczynienia oraz 635 zł odszkodowania za szkodę z OC pojazdu. Poszkodowana powierzyła dalsze prowadzenie sprawy EVENTUM. Na etapie postępowania likwidacyjnego uzyskaliśmy dla naszej Klientki dalsze 59.700 zł. Ponieważ wypłaconą kwotę nadal uznawaliśmy za nieodpowiednią, wystąpiliśmy z powództwem do sądu. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. XII C 2037/2011) zasądził na rzecz naszej Klientki dalsze 137.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz rentę w wysokości 2.090 zł miesięcznie. Interwencja EVENTUM pozwoliła Poszkodowanej na uzyskanie dodatkowej kwoty 196.700 zł, tj. 11 razy więcej, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel, plus miesięczną rentę.

Leave a Comment