61 855 24 45

Kolejny sukces EVENTUM – odszkodowanie wyższe 11 razy (196.700 zł dopłaty)

Pani Teresa została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażer pojazdu – doznała urazu głowy. Ubezpieczyciel wypłacił Pani Teresie 17.000 zł zadośćuczynienia oraz 635 zł odszkodowania za szkodę z OC pojazdu. Poszkodowana powierzyła dalsze prowadzenie sprawy EVENTUM. Na etapie postępowania likwidacyjnego uzyskaliśmy dla naszej Klientki dalsze 59.700 zł. Ponieważ wypłaconą kwotę nadal uznawaliśmy za nieodpowiednią, wystąpiliśmy z powództwem do sądu. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. XII C 2037/2011) zasądził na rzecz naszej Klientki dalsze 137.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz rentę w wysokości 2.090 zł miesięcznie. Interwencja EVENTUM pozwoliła Poszkodowanej na uzyskanie dodatkowej kwoty 196.700 zł, tj. 11 razy więcej, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel, plus miesięczną rentę.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje