Po przystąpieniu EVENTUM odszkodowanie wyższe 23 razy!

Uzyskaliśmy dla naszej Klientki ponad 23-krotnie wyższe odszkodowanie niż przyznane jej przez ubezpieczyciela.

Generali TU S.A. wypłaciło poszkodowanej w wypadku 2 tys. zł zadośćuczynienia za szkodę z OC pojazdu i 400 zł zwrotu kosztów leczenia uznając, że jest to odpowiednie i pełne odszkodowanie. Po dwuletnim procesie uzyskaliśmy dla naszej Klientki dalsze odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 56 tys. zł plus 7 tys. zwrotu kosztów procesu (prawomocny wyrok SR w Szamotułach z dnia 26.09.2013 r. sygn. akt I C 135/11/2).

Leave a Comment