Odszkodowanie po wypadku samochodowym

Niemalże rok temu zgłosił się do naszej kancelarii Pan Dariusz, któremu Aviva odmówiła zapłaty pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Aviva wypłaciła Panu Dariuszowi z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie za uszkodzony samochód w kwocie niespełna 2.080 zł. Pan Dariusz przedstawił ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, który wskazywał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie Pana Dariusza winno wynosić nie 2.080 zł, ale prawie 7.980 zł. Ubezpieczyciel odmówił jednak Panu Dariuszowi dopłaty kwoty około 5.900 zł do pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie.

Wobec powyższego pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę na rzecz Pana Dariusza pełnego odszkodowania tj. o dopłatę na rzecz naszego Klienta kwoty niemalże 5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od lutego 2012 r. do dnia zapłaty. Wyrokiem z dnia 28.02.2014 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie za samochód zgodnie z pozwem tj. niemalże 5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę za ponad dwa lata (tj. dalsze 1.600 zł) oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.529 zł (sygn. akt XII C 1014/13/7). Wyrok został zrealizowany przez ubezpieczyciela.

Czy warto więc dochodzić pełnego odszkodowania za samochód? Zdecydowanie tak. Jeżeli więc dostałeś w ciągu ostatnich trzech lat odszkodowanie z OC sprawcy na kosztorys jego ubezpieczyciela, to prześlij nam decyzję ubezpieczyciela lub jego kosztorys, a my podejmiemy działania, aby uzyskać dla Ciebie pełne odszkodowanie z odsetkami za zwłokę ubezpieczyciela w jego zapłacie.

odszkodowanie za samochód

Leave a Comment