Wygrany proces z InterRisk TU SA o odszkodowanie za wypadek na chodniku

Pan Karol upadł na dziurawym chodniku w następstwie czego doznał złamania kości łódeczkowatej nadgarstka prawego. Zrost złamanej kości nie przebiegł pomyślnie w następstwie czego doszło do powstania stawu rzekomego kości. Ubezpieczyciel zarządcy drogi, który odpowiadał za stan chodnika wypłacił Panu Karolowi zadośćuczynienie w kwocie 7.200 zł. Pan Karol uznał ww. kwotę za nieodpowiednią. Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 17 marca 2014 r. (sygn. akt I C 1463/12) uznał w całości naszą argumentację i zasądził od InterRisk TU S.A na rzecz naszego Klienta dalsze zadośćuczynienie w kwocie 17.800 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty (tj. ponad 5 tys. zł odsetek) oraz pełne koszty procesu.
szkoda na osobie

Leave a Comment