Wygrany proces z PZU S.A. o zadośćuczynienie za zaniechanie w leczeniu

odszkodowanie od szpitala

PZU S.A. jako ubezpieczyciel szpitala odmówił zadośćuczynienia za krzywdę siostrze pacjenta zmarłego wskutek nieudzielenia mu pomocy przez personel szpitala. Decyzję ubezpieczyciela uznaliśmy za błędną i w imieniu naszej Klientki skierowaliśmy przeciwko PZU S.A. pozew o zapłatę. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 10.06.2014 r. sygn. akt I C 3184/13 podzielił naszą argumentację, iż stanowisko odmowne ubezpieczyciela było błędne. PZU S.A. w wykonaniu wyroku zapłacił na rzecz naszej Klientki ponad 50 tys. zł. Warto pamiętać, że prowadzimy również sprawy o odszkodowanie za błędy medyczne, dlatego, jeśli doświadczyłeś tego rodzaju sytuacji — zgłoś się do nas!

Leave a Comment