Ponad 970 tyś. zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. IACa 559/14) zasądził na rzecz naszych Klientów: żony oraz dwójki dzieci tragicznie zmarłego w wypadku komunikacyjnym mężczyzny, łączną kwotę ponad 904 tyś. zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, wraz z odsetkami ustawowymi, jak również ponad 1.400 zł renty miesięcznie, ponad kwotę 70 tyś. wypłaconą wcześniej dobrowolnie przez pozwanego PZU S.A. – oznacza to, że Sąd Apelacyjny zwiększył kwotę wypłaconą dobrowolnie przez ubezpieczyciela prawie 13-krotnie.

Łączna kwota uzyskanego dla naszych Klientów odszkodowania i zadośćuczynienia przekroczyła zatem kwotę 974 tyś. zł.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie podzielił argumentacji PZU S.A., że jeżeli do wypadku doszło przed dniem 3 sierpnia 2008 r., najbliższym zmarłego nie należy się żadne zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych z polisy OC sprawcy wypadku.

Wyrok jest prawomocny.

Leave a Comment