Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za śmierć osoby bliskiej

W postanowieniu z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. III CZP 2/14) Sąd Najwyższy po raz kolejny wypowiedział się w kwestii zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej wskutek wypadku, jaki miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r., tj. przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzającej przepis art. 446 par. 4. Sąd Najwyższy powtórzył w nim wszystkie dotychczasowe tezy, wynikające z jego wcześniejszych wyroków i uchwał. Tak więc zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego:

a) śmierć w wyniku wypadku narusza dobra osobiste osób najbliższych zmarłego, takie jak prawo do życia w pełnej rodzinie czy prawo do posiadania męża/żony/dziecka/rodzica,

b) z tego tytułu osobom tym przysługuje zadośćuczynienie, którego podstawę normatywną stanowią przepisy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego,

c) w zakresie naruszenia dóbr osobistych osoby najbliższe poszkodowane są bezpośrednio, a nie tylko pośrednio – to ich dobra osobiste ulegają naruszeniu,

d) polisa obowiązkowego ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje swoim zakresem także zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych – oznacza to, że zadośćuczynienie winien wypłacić ubezpieczyciel.

Pełny tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest m.in. na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych pod tym linkiem.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top