Kolejny wygrany proces o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Czy PZU S.A. może odmówić córce zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci ojca z polisy OC sprawcy wypadku tylko dlatego, że do wypadku doszło przed nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 03.08.2008 r.? Nie może, ale wbrew prawu czyni tak w praktyce. Z taką bezprawną odmową PZU S.A. zgłosiła się do nas Klientka, w imieniu której pozwaliśmy PZU S.A. o zapłatę na Jej rzecz kwoty 80 tys. zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od 31. dnia od dnia zgłoszenia wypadku w 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił naszą argumentację i uznał powództwo w całości. Od ww. wyroku PZU S.A. złożył apelację, nadal domagając się oddalenia całego powództwa. W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił apelację PZU S.A. jako oczywiście bezzasadną. Ubezpieczyciel ostatecznie zapłaci na rzecz naszej Klientki niemalże 130 tys. zł oraz poniesie koszty procesu w kwocie ponad 14 tys. zł. Wniosek – warto walczyć o swoje prawa.

Leave a Comment