130 tys. zł zamiast 30 tys. zł

Poszkodowana otrzymała od Hestii 30 tys. zł zadośćuczynienia za szkodę wypłaconego z OC pojazdu. Poszkodowana uznała tę kwotę za zaniżoną i nieodpowiednią do rozmiaru Jej krzywdy — obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku drogowego. W imieniu Poszkodowanej prowadziliśmy ponad dwuletni proces sądowy o zapłatę pełnego odszkodowania za szkodę z polisy OC pojazdu. Ubezpieczyciel w toku procesu, tak samo, jak na etapie przedsądowym, twierdził, iż wypłacone 30 tys. zł jest kwotą odpowiednią, a dalsze roszczenia powódki o wyższe zadośćuczynienie są bezpodstawne. Wyrokiem z dnia 14.10.2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 81/12) zasądził dla Poszkodowanej od pozwanego ubezpieczyciela dalsze 70 tys. zł zadośćuczynienia ponad wcześniej wypłacone 30 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie pełnego odszkodowania. Wyrok jest prawomocny i został zrealizowany przez ubezpieczyciela. Z odsetkami Poszkodowana otrzymała łącznie dalsze 100 tys. zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela 30 tys. zł zadośćuczynienia.

Leave a Comment