61 855 24 45

InterRisk 18 tys. zł – Sąd jeszcze dodatkowe 52 tys. zł

W dniu 17.02.20105 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację ubezpieczyciela od wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu, który w dniu 05.08.2014 r. zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz naszej Klientki 52 tys. zł zadośćuczynienia ponad wypłacone wcześniej przez ubezpieczyciela 18 tys. zł. Ubezpieczyciel twierdził, iż 18 tys. zł to odpowiednia kwota zadośćuczynienia za złamanie kości udowej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Poszkodowana nie zgadzała ię z tym i zleciła nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę pełnego odszkodowania. Proces trwał 1,5 roku. Oprócz ww. kwoty głównej ubezpieczyciel zapłaci także odsetki ustawowe za ponad dwa lata zwłoki oraz koszty procesu. Wyrok jest prawomocny.

wygrany proces o odszkodowanie

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje