61 855 24 45

InterRisk 18 tys. zł – Sąd jeszcze dodatkowe 52 tys. zł

W dniu 17.02.2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację ubezpieczyciela od wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu, który w dniu 05.08.2014 r. zasądził od pozwanego ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę na rzecz naszej Klientki wypłacone z OC pojazdu w wysokości 52 tys. zł. Była to dodatkowa rekompensata, wcześniej wypłacono 18 tys. zł. Ubezpieczyciel twierdził, iż 18 tys. zł to odpowiednia kwota zadośćuczynienia za szkodę w postaci złamania kości udowej, płatna z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Poszkodowana nie zgadzała się z tym i zleciła nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę pełnego odszkodowania. Proces trwał 1,5 roku. Oprócz ww. kwoty głównej ubezpieczyciel zapłacił także odsetki ustawowe za ponad dwa lata zwłoki oraz koszty procesu. Wyrok jest prawomocny.

wygrany proces o odszkodowanie

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje