Hałas wokół lotniska Ławica – Sąd Okręgowy zasądza odszkodowanie

Wyrokiem z dnia 19 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 50.000 zł tytułem utraty wartości nieruchomości położonej w Obszarze Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Ławica. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Leave a Comment

Scroll to Top