61 855 24 45

Wygrany proces z PZU S.A. o odszkodowanie za błąd medyczny

Ponad 100 tyś. zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz prawie 40 tyś. zł odsetek ustawowych zasądził na rzecz naszej Klientki Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. I ACa 565/14). Sprawa dotyczyła błędów i zaniedbań w leczeniu otwartego złamania łokcia przez personel szpitala powiatowego w jednym z miast północnej Wielkopolski. PZU S.A., ubezpieczyciel szpitala, na etapie postępowania likwidacyjnego oddalił roszczenia twierdząc, że do żadnych błędów w leczeniu nie doszło. Biegli sądowi byli innego zdania – otwarte złamanie wymagało starannej obserwacji i profilaktyki antybiotykami, a szpital zbyt wcześnie wypisał pacjentkę do domu, co spowodowało niekontrolowany rozwój zakażenia i szkody na zdrowiu. Wyrok jest prawomocny.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje