Wygrany proces z PZU S.A. o odszkodowanie za błąd medyczny

Ponad 100 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz prawie 40 tys. zł odsetek ustawowych zasądził na rzecz naszej Klientki Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. I ACa 565/14). Sprawa dotyczyła błędów i zaniedbań w leczeniu otwartego złamania łokcia przez personel szpitala powiatowego w jednym z miast północnej Wielkopolski. PZU S.A. — ubezpieczyciel szpitala — na etapie postępowania likwidacyjnego oddalił roszczenia, twierdząc, że do żadnych błędów w leczeniu nie doszło. Biegli sądowi byli innego zdania. Według nich otwarte złamanie wymagało starannej obserwacji, a także profilaktyki antybiotykami, a szpital zbyt wcześnie wypisał pacjentkę do domu, co spowodowało niekontrolowany rozwój zakażenia i szkody na zdrowiu. Wyrok jest prawomocny, odszkodowanie za błąd medyczny zostanie wypłacone. To kolejna sprawa, w której udało nam się pomóc naszym Klientom. Jeśli i Ty masz tego typu problem — skontaktuj się z nami.

Leave a Comment

Scroll to Top