Wygrany proces z UNIQA – zasądzone 100 tys. zł za upadek na śliskim terenie

Ponad 100 tys. zł dalszego odszkodowania za poślizgniecie się na oblodzonym terenie

Man shoveling snow from the sidewalk in front of his house after

W wyniku poślizgnięcia na oblodzonym terenie zakładu pracy poszkodowana doznała urazu głowy, a w wyniku czego doznała utraty zmysłu węchu. UNIQA jako ubezpieczyciel podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie terenu wypłacił poszkodowanej odszkodowanie w kwocie 23,5 tys. zł. W imieniu poszkodowanej pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę pełnego odszkodowania. UNIQA w toku procesu sądowego utrzymywała, że wypłacone 23,5 tys. zł to odpowiednia kwota i tym samym wnosiła o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodził się z naszą argumentacją, iż wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania, w szczególności tytułem zadośćuczynienia jest kwotą nieodpowiednią i tym samym zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanej dalsze 100 tys. zł z ustawowymi odsetkami od połowy 2012 r. (wyrok SO w Poznaniu z dnia 31.03.2015 r. sygn. akt I C 281/13). Z odsetkami zasądzona kwota wynosi ponad 135 tys. zł. Proces trwał dwa lata.

Leave a Comment