155,5 tys. zł odszkodowania zamiast 13,5 tys. zł

W wyniku upadku na wyszczerbionych schodach Pan Jan doznał wieloodłamowego, otwartego złamania kości ramiennej prawej z rozerwaniem mięśnia trójgłowego. Pan Jan zgłosił wypadek do spółdzielni mieszkaniowej na terenie której miał miejsce wypadek i wniósł o zapłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel spółdzielni mieszkaniowej wypłacił Panu Janowi z polisy OC spółdzielni mieszkaniowej 13,5 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę. Pan Jan uważając ww. kwotę za nieodpowiednią zwrócił się do nas o pomoc w celu uzyskania pełnego odszkodowania. W wyniku podjętych na rzecz Pana Jana działań, tak na drodze przedsądowej jak i na drodze procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi spółdzielni mieszkaniowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2015 r. III Ca 1844/14), uzyskaliśmy dla Pana Jana od ubezpieczyciela spółdzielni mieszkaniowej odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 155,5 tys. zł zamiast pierwotnej kwoty 13,5 tys. zł. Postępowanie w sprawie, łącznie z procesem przed Sądem I i II instancji, trwało blisko trzy lata.

odszkodowanie za złamanie

Leave a Comment