Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2
61 855 24 45

Wygrany proces o odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku


Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Opolu i zasądził od TUiR WARTA S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 56 tyś. zł, powiększoną o odsetki w kwocie kolejnych 24 tyś. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za skutki upadku na nieodśnieżonym i nieposypanym chodniku. Apelację TUiR WARTA S.A. oddalono jako bezzasadną. Sąd Apelacyjny ustalił ponadto, że pozwane towarzystwo ponosić będzie odpowiedzialność na przyszłość za skutki wypadku.

Sprawa wymagała skierowania do sądu, ponieważ w ocenie TUiR WARTA S.A. roszczenia naszej Klientki były całkowicie bezzasadne…

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje