Wygrany proces o odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Opolu i zasądził od TUiR WARTA S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 56 tyś. zł, powiększoną o odsetki w kwocie kolejnych 24 tyś. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za skutki upadku na nieodśnieżonym i nieposypanym chodniku. Apelację TUiR WARTA S.A. oddalono jako bezzasadną. Sąd Apelacyjny ustalił ponadto, że pozwane towarzystwo ponosić będzie odpowiedzialność na przyszłość za skutki wypadku.

Sprawa wymagała skierowania do sądu, ponieważ w ocenie TUiR WARTA S.A. roszczenia naszej Klientki były całkowicie bezzasadne…

Leave a Comment

Scroll to Top