Wysokie odszkodowanie za złamanie ręki

odszkodowanie za złamanie

W wyniku upadku na wyszczerbionych schodach Pan Jan doznał wieloodłamowego, otwartego złamania kości ramiennej prawej z rozerwaniem mięśnia trójgłowego.

Pan Jan zgłosił swój wypadek do spółdzielni mieszkaniowej na terenie której miał miejsce wypadek. Ubezpieczyciel spółdzielni mieszkaniowej wypłacił Panu Janowi z polisy OC spółdzielni mieszkaniowej kwotę 13,5 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę.

Pan Jan uważając kwotę tę za nieodpowiednią zwrócił się do naszej kancelarii o pomoc w celu uzyskania pełnego odszkodowania.

W wyniku podjętych przez nas na rzecz Pana Jana działań, tak na drodze przedsądowej jak i na drodze procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi spółdzielni mieszkaniowej, uzyskaliśmy dla Pana Jana odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 155,5 tys. zł zamiast pierwotnej kwoty 13,5 tys. zł (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2015 r. III Ca 1844/14). 

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top