Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2
61 855 24 45

Odszkodowanie od aquaparku


Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że spółka prowadząca wodny park rozrywki (aquapark) ponosi odpowiedzialność za wypadki osób korzystających z parku na zasadzie ryzyka (wyrok w sprawie sygn. III Ca 1759/14). Oznacza to, że osoba poszkodowana w wypadku w aquaparku może dochodzić odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej nawet wtedy, gdy podmiotowi prowadzącemu aquapark nie można przypisać żadnej winy w tym, że do wypadku doszło. Prawo do odszkodowania dla osoby korzystającej z aquaparku przysługuje zatem zawsze, o ile tylko do wypadku nie doszło wskutek działania siły wyższej, z wyłącznej winy samego poszkodowanego lub z wyłącznej winy innej osoby, np. innego klienta aquaparku. Udowadnianie winy aquaparku nie jest zatem konieczne.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje