61 855 24 45

Wygrany proces z Hestią

wygrany proces z ubezpieczycielem

W imieniu Poszkodowanej wnieśliśmy przeciwko STU ERGO Hestia S.A. pozew o dopłatę 20 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę ponad 14 tys. zł zadośćuczynienia zapłaconego przez Hestię. Pozwany ubezpieczyciel w toku procesu twierdził, że odszkodowanie za szkodę z OC pojazdu wypłacone w wysokości 14 tys. zł jest kwotą odpowiednią dla Poszkodowanej, a tym samym nie należy się jej żadna dopłata. Zadośćuczynienie przyznano za krzywdę wynikłą z obrażeń ciała, jakich doznała w wypadku komunikacyjnym.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w wyroku z dnia 16 czerwca 2015 r. (I C 728/14) w całości podzielił naszą argumentację i stanowisko, iż kwota 14 tys. zł jest kwotą nieodpowiednią i tym samym pozwany ubezpieczyciel ma jeszcze zapłacić dalsze 20 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od lutego 2012 r. tj. łącznie ponad 28 tys. zł. Ubezpieczyciel został zobowiązany także do pokrycia w całości kosztów procesu tj. zapłaty jeszcze dalszych 4,6 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje