Odszkodowanie z OC rolnika za szkodę wyrządzoną przez psa

Dziesięć miesięcy temu zgłosił się do nas poszkodowany z odmową ubezpieczyciela zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników. Podczas wchodzenia przez poszkodowanego na drabinę w celu zrzucenia beli siana dla krów zerwał się z łańcucha jeden z psów właściciela gospodarstwa i wskoczył na drabinę, która przewróciła się, a w wyniku czego poszkodowany upadł na betonową posadzkę doznając złamania kości piętowej. Ubezpieczyciel rolnika odmówił poszkodowanemu zapłaty z ubezpieczenia OC rolników odszkodowania albowiem zdaniem ubezpieczyciela do wypadku nie doszło w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – argumentacja ubezpieczyciela opierała się na tezie, że pies nie jest zwierzęciem rolniczym i nie był częścią gospodarstwa rolnego. Twierdzenie to było o tyle kuriozalne, że pies, który spowodował wypadek nie był pieskiem pokojowym chowanym przez rolnika dla przyjemności i zbytku, ale był stróżem gospodarstwa rolnego oraz pomagał przy pracach z innymi zwierzętami chowanymi w gospodarstwie. Po przystąpieniu do sprawy doprowadziliśmy do uchylenia decyzji odmownej i wypłaty na rzecz naszego Klienta 32 tys. zł odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników. Sprawa zakończyła się ugodą pozasądową.

Tractor plowing

 

Leave a Comment

Scroll to Top