Apelacja EVENTUM uznana, apelacja WARTY oddalona w całości – odszkodowanie wyższe 19 razy

Wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszych Klientów – rodziców i siostry 26 letniego mężczyzny, który zginął w wypadku komunikacyjnym, łącznie prawie 150 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę, ponad kwotę dobrowolnie wypłaconą przez ubezpieczyciela przed procesem (zaledwie 22 tys. zł!). Od wyroku odwołały się obie strony. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 1449/14) w całości podzielił naszą argumentację, że zasądzone kwoty nie były odpowiednie i przyznał dalsze świadczenia w kwocie ponad 160 tys. zł, powiększone o odsetki ustawowe za okres ponad 3 lat, tzn. od zgłoszenia ubezpieczycielowi roszczeń (do dzisiaj ok. 114 tys. zł). Apelacja WARTY została w całości oddalona. Oznacza to, że łączna suma uzyskanych przed sądem dla naszych Klientów świadczeń przekroczyła 420 tys. zł i jest 19 razy wyższa niż kwota 22 tys. zł dobrowolnie przyznana przez ubezpieczyciela przed procesem.

Leave a Comment