61 855 24 45

Odszkodowanie za upadek na torowisku

PKP PLK S.A. odpowiada za szkody na zasadzie ryzyka (art. 435 par 1 k.c.), a nie na zasadzie winy jak chciał tego ubezpieczyciel PKP PLK S.A. – tak Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 19.11.2015 r. XII C 2525/13, którym zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 50 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od lipca 2012 r. do dnia zapłaty za złamanie ręki wskutek upadku na wyznaczonym przejściu przez torowisko.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje