Odszkodowanie za upadek na torowisku

PKP PLK S.A. odpowiada za szkody na zasadzie ryzyka (art. 435 par 1 k.c.), a nie na zasadzie winy jak chciał tego ubezpieczyciel PKP PLK S.A. – tak Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 19.11.2015 r. XII C 2525/13, którym zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 50 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od lipca 2012 r. do dnia zapłaty za złamanie ręki wskutek upadku na wyznaczonym przejściu przez torowisko.

Leave a Comment