61 855 24 45

Milion złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.01.2016 r. (sygn. V ACa 387/15) utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przyznające naszym Klientom: żonie oraz dwójce małoletnich dzieci ofiary wypadku komunikacyjnego, łączną kwotę 570 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia, powiększoną o odsetki ustawowe w wysokości 315 tys. zł. Uwzględniając kwotę 130 tys. zł, wypłaconą przez pozwanego PZU S.A. jeszcze w postępowaniu likwidacyjnym, tzn. przed wytoczeniem powództwa, łączna uzyskana kwota przekroczyła milion złotych. Wyrok w zakresie odszkodowania, zadośćuczynienia i odsetek jest prawomocny.

Po raz kolejny okazało się, że w przypadku roszczeń wynikających ze śmierci osoby najbliższej, sprawiedliwości poszukiwać trzeba w sądzie. Zasądzona w niniejszej sprawie kwota jest blisko 7-krotnie wyższa, niż suma przyznana przez ubezpieczyciela dobrowolnie w postępowaniu likwidacyjnym.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje