Odszkodowanie za pożar domu

Two Fire Fighters and Huge Flames

Wyrokiem z dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta ponad 63 tys. zł jako odszkodowanie za pożar domu. Do kwoty tej należy jeszcze doliczyć 20 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.

Skierowanie sprawy do sądu okazało się koniecznością, ponieważ ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za pożar domu. Roszczenia były rozpatrywane z umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Ubezpieczony posiadał pełną dokumentację poświadczającą, że dom utrzymywany był właściwie oraz wykonywane były wszelkie wymagane przepisami przeglądy. Mimo to ubezpieczyciel uznał ją za niewiarygodną i niewystarczającą. Zdaniem ubezpieczyciela, posiadanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z przeglądów (np. elektrycznych, kominiarskich) nie jest dowodem, że osoba ubezpieczona nie dopuściła się w utrzymaniu domu rażącego niedbalstwa. Skoro tak, to odszkodowanie jest jej nienależne, bo wobec braku wiarygodnych dowodów należytego utrzymania nieruchomości, rażące niedbalstwo musiało mieć miejsce. Argumentacja pozwanego nie znalazła uznania w oczach Sądu. Od wyroku zasądzającego odszkodowanie za pożar domu ubezpieczyciel nie wniósł apelacji. Ubezpieczyciel zrealizował wyrok sądu dobrowolnie i wypłacił odszkodowanie za pożar domu bez konieczności sięgania do egzekucji komorniczej.

Ubezpieczyciel od samego początku ewidentnie nie miał racji, ale mimo to twardo szedł w zaparte, licząc na to, że Poszkodowany nie zdecyduje się na wystąpienie do sądu. W rezultacie ubezpieczyciel musiał zapłacić nie tylko pełne odszkodowanie za pożar domu, ale także odsetki ustawowe i koszty procesu. Tylko w tej jednej sprawie mowa jest o niemal 20 tys. zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i ponad 6 tys. zł kosztów procesu. 

Odszkodowanie za pożar domu — sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania za szkody pożarowe, pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment

Scroll to Top