61 855 24 45

160 tys. zł odszkodowania za samochód z OC sprawcy

car abstract concept

Brexit Brexitem, a my dla naszego Klienta z Londynu wygraliśmy ponad 160 tys. zł odszkodowania za uszkodzony samochód z OC sprawcy. Osiem lat temu nasz klient przyjechał do Polski na Euro 2012, ale niestety pech chciał, iż jego pojazd został uszkodzony w kolizji drogowej. WARTA jako ubezpieczyciel sprawcy kolizji wypłaciła odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie 22,5 tys. zł, a jednocześnie odmówiła zwrotu kosztów holowania pojazdu z Polski do Londynu oraz najmu pojazdu zastępczego w Londynie. Poszkodowany zlecił nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę na jego rzecz pełnego odszkodowania za samochód oraz odzyskanie pełnych kosztów holowania pojazdu do Londynu i najmu pojazdu zastępczego.

Po trwającym trzy lata procesie sądowym wygraliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za uszkodzony samochód w kwocie 69 tys. zł ponad wcześniejszą wypłatę, a także 12,5 tys. zł tytułem zwrotu pełnych kosztów holowania pojazdu z Polski do Londynu oraz 32 tys. zł zwrotu pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego w Londynie. Wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (47 tys. zł) wygraliśmy dla naszego Klienta ponad 160 tys. zł wobec 22,5 tys. zł wypłaconych pierwotnie przez ubezpieczyciela. Ponadto ubezpieczyciel pokryje pełne koszty procesu w łącznej kwocie niemal 14 tys. zł, w tym także koszty stawiennictwa powoda na rozprawie oraz utracone przez niego dochody w związku z koniecznością stawienia się w Sądzie. Wyrok wydany w przedmiotowej sprawie przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 12.05.2016 r. XXV C 1217/13 jest właśnie realizowany przez ubezpieczyciela.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje