Odszkodowanie za złamanie nogi na dziurawym chodniku

Man with a broken leg with Orthotic

W wyniku potknięcia się o wystającą płytę chodnikową poszkodowana doznała złamania kości podudzia i urazu stawu skokowego. InterRisk TU S.A. jako ubezpieczyciel zarządcy drogi ustalił u poszkodowanej 10% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił poszkodowanej 10 tys. zadośćuczynienia za krzywdę.

W ocenie poszkodowanej kwota ta nie była odpowiednia w stosunku do jej krzywdy. Nadto poszkodowana nie zgadzała się z odmową ubezpieczyciela zwrotu jej kosztów prywatnego leczenia.

Poszkodowana zleciła nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę na jej rzecz pełnego zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów prywatnego leczenia.

Proces przed sądem I instancji trwał dwa lata i zakończył się pełną wygraną naszej Klientki. Sąd Rejonowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszej Klientki dalsze 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Nadto Sąd zasądził kwotę 2,5 tys. zł tytułem zwrotu kosztów prywatnego leczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie. Pozwany ubezpieczyciel wniósł apelację od wyroku. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 czerwca 2016 r.  sygn. akt XV Ca 105/16 oddalił apelację InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od wyroku Sądu Rejonowego. Wyrok jest prawomocny.

Łącznie z odsetkami ubezpieczyciel dopłacił na rzecz naszej Klientki ponad 35 tys. zł ponad wcześniej wypłacone 10 tys. zł. Nadto ubezpieczyciel poniósł na rzecz Poszkodowanej i Skarbu Państwa pełne koszty procesu w łącznej kwocie ponad 6 tys. zł.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top