Odszkodowanie za złamanie nogi

Man with a broken leg with Orthotic

W wyniku potknięcia się o wystającą płytę chodnikową poszkodowana doznała złamania kości podudzia i urazu stawu skokowego. InterRisk TU S.A. jako ubezpieczyciel zarządcy drogi ustalił u poszkodowanej 10% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił poszkodowanej 10 tys. zadośćuczynienia za krzywdę Poszkodowana zleciła nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę na jej rzecz pełnego zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów prywatnego leczenia, których ubezpieczyciel odmówił zrefundować. Proces przed sądem I instancji trwał dwa lata i zakończył się pełną wygraną naszej Klientki – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wyrokiem zasądził na rzecz naszej Klientki dalsze 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę z ustawowymi odsetkami od marca 2011 r. oraz kwotę 2,5 tys. zł tytułem zwrotu kosztów prywatnego leczenia wraz z ustawowymi odsetkami od stycznia 2013 r. Pozwany ubezpieczyciel wniósł apelację od ww. wyroku. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 czerwca 2016 r.  sygn. akt XV Ca 105/16 oddalił apelację InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. Wyrok jest prawomocny. Łącznie z odsetkami ubezpieczyciel dopłaci na rzecz naszej Klientki ponad 35 tys. zł ponad wcześniej wypłacone 10 tys. zł, a ponadto ubezpieczyciel poniesie na rzecz Poszkodowanej i Skarbu Państwa pełne koszty procesu w łącznej kwocie ponad 6 tys. zł.

Leave a Comment