Wygrany proces o odszkodowanie przeciwko Lotnisku Ławica

Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. XII C 240/14) zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 50 tys. zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej nieruchomości położonej w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół poznańskiego lotniska Ławica. Apelację od wyroku wniosła strona pozwana. Sąd Apelacyjny w Poznaniu apelację oddalił. Wyrok jest prawomocny, odszkodowanie zostało wypłacone.

EVENTUM prowadzi szereg procesów o odszkodowanie z tytułu objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica w Poznaniu. W sprawach tych zapadło już kilka korzystnych dla naszych Klientów nieprawomocnych wyroków (spółka zarządzająca portem lotniczym wniosła w tych sprawach apelacje, które dotąd nie zostały rozpoznane przez sąd), w wielu innych postępowaniach biegli wydali już korzystne dla naszych Klientów opinie.

Obecnie naszą pomoc prawną, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, a także na korzystnych wynikach procesów, oferujemy także właścicielom nieruchomości położonych wokół lotnisk w Gdańsku oraz Malborku.

Leave a Comment

Scroll to Top