Zadośćuczynienie dla kierowcy z OC pojazdu

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu (sygn. I C 308/13) zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 150.000 zł zadośćuczynienia za szkodę z polisy OC prowadzonego pojazdu, powiększoną o kwotę blisko 90.000 zł tytułem odsetek. Sprawa dotyczyła wypadku komunikacyjnego, w którym jedynym poszkodowanym był nasz Klient, kierowca pojazdu służbowego. W zdarzeniu nie brał udział żaden inny pojazd, do wypadku nie doszło z winy osób trzecich, nie było także winy kierującego, który poruszał się prawidłowo. Sąd potwierdził słuszność naszego stanowiska, że kierowca ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę z OC pojazdu, którym się porusza, pod warunkiem, że spełnią się łącznie następujące przesłanki:

1) brak winy poszkodowanego kierowcy w spowodowaniu wypadku,
2) brak winy osoby trzeciej w spowodowaniu wypadku,
3) kierowca porusza się pojazdem, którego nie jest posiadaczem (np. jedzie samochodem służbowym).

Jest to już kolejna sprawa tego rodzaju, którą wygraliśmy. Wyrok jest prawomocny, ubezpieczyciel wypłacił zasądzone odszkodowanie.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment

Scroll to Top