61 855 24 45

Zadośćuczynienie dla kierowcy z OC pojazdu

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu (sygn. I C 308/13) zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 150.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę, powiększoną o kwotę blisko 90.000 zł tytułem odsetek. Sprawa dotyczyła wypadku komunikacyjnego, w którym jedynym poszkodowanym był nasz Klient, kierowca pojazdu służbowego. W zdarzeniu nie brał udział żaden inny pojazd, do wypadku nie doszło także ani z winy jakiejkolwiek innej osoby, nie było także winy kierującego, który poruszał się prawidłowo. Sąd potwierdził słuszność naszego stanowiska, że kierowca ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC pojazdu, którym się porusza, pod warunkiem, że spełnią się łącznie następujące przesłanki: 1) brak winy poszkodowanego kierowcy w spowodowaniu wypadku, 2) brak winy osoby trzeciej w spowodowaniu wypadku oraz 3) kierowca porusza się pojazdem, którego nie jest posiadaczem (np. jedzie samochodem służbowym). Jest to już kolejna sprawa tego rodzaju, którą wygraliśmy. Wyrok jest prawomocny, ubezpieczyciel wypłacił zasądzone świadczenie.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje