Odszkodowanie za 11 letni samochód na oryginalnych częściach

odszkodowanie za samochód

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 lipca 2015 r. sygn. akt V C 793/14 zasądził od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie za 11-letni samochód na podstawie cen nowych i oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu.

UFG wniósł apelację od ww. wyroku, podnosząc, że ze względu na wiek pojazdu niezasadne było ustalenie odszkodowania na podstawie oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu, a winno być ono ustalone na podstawie cen nieoryginalnych części zamiennych tzw. zamienników.

W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy o oddalenie apelacji UFG. Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu sygn. akt XV Ca 239/16 oddalił apelację pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wskazał w ww. wyroku, że jeżeli uszkodzone części były oryginalne, przy czym okoliczność przeciwną ma obowiązek udowodnić pozwany, to poszkodowany ma prawo do naprawy pojazdu z użyciem oryginalnych części zamiennych. Oferowany przez pozwanego dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia kosztów naprawy pojazdu przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych nie miał znaczenia dla sprawy, a tym samym słusznie wniosek ten został oddalony przez Sąd I instancji. Pozwany UFG nie udowodnił, że uszkodzeniu uległy nieoryginalne części zamienne, a także nie udowodnił, iż zastosowanie oryginalnych części spowoduje wzrost wartości pojazdu jako całości.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze o pełne odszkodowanie za samochód.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment