Konferencja „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”

EVENTUM Kancelaria Prawna była partnerem konferencji naukowej pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”, która odbyła się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Konferencja była kolejnym spotkaniem naukowym organizowanym w ramach wieloletniej współpracy Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM, kierowanej przez prof. dr hab. Bożenę Popowską (sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku) oraz Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanego przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Leona Kieresa. Konferencja uświetniła jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Bożeny Popowskiej. Referaty wygłosili m. in. prawnicy tworzący nasz zespół: radca prawny dr Michał Strzelbicki oraz adwokat dr Mateusz Chołodecki.

Link do oficjalnego komunikatu na stronie Wydziału Prawa i Administracji UAM:

zbiorowe1

Leave a Comment

Scroll to Top