odszkodowanie za przestój, odszkodowanie za przestój tira

Odszkodowanie dla kierowcy z OC prowadzonego przez niego pojazdu służbowego

Wyrokiem z dnia 19 września 2016 r. (sygn. akt I C 379/15) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej zasądził na rzecz naszego Klienta dalszą kwotę 35.000 zł, ponad wypłaconą wcześniej przez ubezpieczyciela kwotę 35.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wypadku.

Jest to kolejny wyrok w prowadzonych przez EVENTUM sprawach, w którym sąd uznał za słuszną naszą argumentację, że kierowcy, który nie jest właścicielem ani posiadaczem zależnym kierowanego pojazdu, należy się odszkodowanie za szkodę z polisy OC prowadzonego przez niego pojazdu, jeśli tylko szkoda ma związek z jego ruchem.

W takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim kierowcy samochodów służbowych oraz TIR-ów. Jeżeli zatem do wypadku nie dojdzie z ich winy ani z winy innego uczestnika ruchu, kierowcy mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę z OC pojazdu, który w chwili wypadku prowadzili.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top