Wygrana sprawa o odszkodowanie dla kierowcy z OC prowadzonego pojazdu

Wyrokiem z dnia 19 września 2016 r. (sygn. akt I C 379/15) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej zasądził na rzecz naszego Klienta dalszą kwotę 35.000 zł, ponad wypłaconą wcześniej przez ubezpieczyciela kwotę 35.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wypadku. Jest to kolejny wyrok w prowadzonych przez EVENTUM sprawach, w którym sąd uznał za słuszną naszą argumentację, że kierowcy, który nie jest właścicielem ani posiadaczem zależnym kierowanego pojazdu, należy się odszkodowanie za szkodę z polisy OC tego pojazdu, jeśli tylko szkoda ma związek z jego ruchem. W takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim kierowcy samochodów służbowych oraz TIR-ów. Jeżeli zatem do wypadku nie dojdzie z ich winy ani z winy innego uczestnika ruchu, kierowcy mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę z OC pojazdu, który w chwili wypadku prowadzili.

Leave a Comment