Wygrany proces o zadośćuczynienie za błędy w leczeniu

Wyrokiem z dnia 14 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt II C 1114/13) zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, powiększoną o odsetki liczone od połowy 2013 roku. Sprawa dotyczyła błędów medycznych, popełnionych w trakcie leczenia naszego Klienta w jednym ze szpitali powiatowych w Wielkopolsce. Błędy w leczeniu polegały na ignorowaniu przez lekarzy wyników zlecanych posiewów i stosowaniu antybiotyków, na które — zgodnie z wynikami tych posiewów — bakterie były odporne. Wiedza o nieskuteczności stosowanych antybiotyków nie przeszkadzała jednak lekarzom stosować ich nadal, jak też nie skłoniła ich do podjęcia decyzji o zmianie terapii. Ponadto, stosowano wobec naszego Klienta przestarzałe metody leczenia (tzw. nasiadówki), które zgodnie z opinią biegłych przez współczesną medycynę uznawane są za nieskuteczne i zostały zarzucone. Pozwany ubezpieczyciel szpitala nie wniósł apelacji. Wyrok jest prawomocny.

Odszkodowanie za błędy medyczne — skorzystaj z usług Eventum

Eventum to Twoje wsparcie w walce o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za błędy medyczne. Pomożemy Ci zmusić ubezpieczycieli do wypłaty należnych Ci pieniędzy. Skontaktuj się z nami bądź odwiedź nasze biuro mieszczące się przy ulicy Solnej 27 w Poznaniu

Leave a Comment