Kolejny prawomocny wyrok w sprawie hałasu wokół Ławicy

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 15.12.2016 r. oddalił apelację pozwanego Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., a tym samym przyznał na rzecz naszych Klientów kwotę prawie 160 tys. zł tytułem odszkodowania za objęcie ich nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica w Poznaniu. Kwota ta obejmuje spadek wartości rynkowej nieruchomości oraz odszkodowanie z tytułu kosztów poprawy akustyki budynku. Wyrok jest prawomocny.

Jest to kolejna sprawa o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania, którą prawomocnie wygraliśmy. Obecnie prowadzimy sprawy o odszkodowanie za hałas nie tylko wokół poznańskiej Ławicy, ale także wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Leave a Comment

Scroll to Top