61 855 24 45

Wygrany proces z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

odszkodowanie prawnik

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym otrzymał od UFG zadośćuczynienie za odniesione obrażenia ciała w kwocie 18 tys. zł. Odszkodowanie za szkodę nie mogło zostać wypłacone z OC pojazdu, ponieważ wypadek został spowodowany przez nieznanego sprawcę.

Poszkodowany uznał, iż jest to kwota zaniżona i zlecił nam pozwanie UFG o pełne zadośćuczynienie. Sąd I instancji zasądził od UFG na rzecz naszego Klienta dodatkową kwotę 27 tys. zł tytułem zadośćuczynienia ponad dotychczas wypłaconą kwotę. W opinii naszego Klienta wyrok ten naruszał przepisy prawa poprzez przyznanie zaniżonego zadośćuczynienia. W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy apelację, która została uwzględniona przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który wyrokiem z dnia 12.01.2017 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zamiast kwoty 27 tys. zł zasądził od UFG na rzecz naszego Klienta kwotę 62 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę ponad kwotę 18 tys. zł wypłaconą dobrowolnie przez UFG. Ponadto nasz Klient otrzyma od UFG także odszkodowanie za opóźnienie w zapłacie pełnego zadośćuczynienia w postaci odsetek ustawowych w kwocie ponad 24 tys. zł. Sąd zasądził także od UFG na rzecz naszego Klienta zwrot pełnych kosztów procesu za I i II instancję. Wyrok Sądu II instancji jest prawomocny. Proces trwał 3 lata. Warto pamiętać, że nawet gdy niemożliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia za szkodę z OC pojazdu, który brał udział w zdarzeniu, wciąż można walczyć o rekompensatę.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje