Warunki polisy AC nie mogą ograniczać zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku (sygn. akt V GC 300/16) zasądził od PZU S.A. z polisy autocasco na rzecz naszego Klienta kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu.

Sprawa dotyczyła wypadku z maja 2013 r., do którego doszło na autostradzie w Niemczech. Klient wystąpił do PZU S.A., w ramach posiadanego ubezpieczenia AC, o zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, ale ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów holowania z umowy ubezpieczenia AC.

Odmowa ubezpieczyciela zwrotu kosztów holowania z AC

PZU S.A. odmówił zwrotu kosztów holowania z umowy ubezpieczeni AC powołując się na postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) autocasco, według których refundacja kosztów holowania nie przysługuje w razie braku ich uprzedniego uzgodnienia z ubezpieczycielem. Ponadto ubezpieczyciel wskazał, że nawet w przypadku uznania przez PZU S.A. zgłoszonych przez Poszkodowanego kosztów holowania, PZU S.A. zgodnie z postanowieniami OWU, dokonuje ich refundacji jedynie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, a poniesione przez Klienta koszty były wyższe.

Wyrok Sądu weryfikuje odmowę ubezpieczyciela

Sąd orzekający w sprawie w całości podzielił naszą argumentację, uznając, że postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia AC, które uzależniają zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu z zagranicy od uprzedniej zgody ubezpieczyciela oraz ograniczają odszkodowanie za holowanie samochodu do 10% sumy ubezpieczenia – są sprzeczne z regułami współdziałania ubezpieczającego z ubezpieczycielem w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, które ujęte są w art. 826 § 1 i § 4 k.c. Tym samym Sąd słusznie uznał, że takie ograniczenia zasad refundacji poniesionych przez Poszkodowanego kosztów holowania są niedopuszczalne i jako sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego muszą zostać uznane za nieważne. W konsekwencji Sąd zasądził od PZU S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot całości poniesionych przez niego kosztów holowania pojazdu po szkodzie.

Jeśli Ty również walczysz o odszkodowanie za samochód — zgłoś się do nas, pomożemy!

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment

Scroll to Top