Precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie utrzymany przez Sąd Apelacyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 lutego 2017 r. (sygn. I ACa 2213/15) oddalił apelację PZU S.A. od precedensowego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzającego zadośćuczynienie dla naszych Klientów: rodziców oraz rodzeństwa zmarłej przed porodem dziewczynki, w tym dla jej siostry bliźniaczki, która urodziła się zdrowa.

Do śmierci dziecka doszło na kilka godzin przed porodem. Sąd Okręgowy ustalił, że hospitalizacja okołoporodowa nie przebiegała prawidłowo, a opiekujący się naszą Klientką lekarze zlekceważyli nieprawidłowe zapisy KTG i nie ukończyli ciąży na czas przez cesarskie cięcie. Wskutek niewydolności łożyska oraz niedotlenienia dziecko zmarło. Sąd Najwyższy orzekał już wcześniej, że również za śmierć dziecka w łonie matki rodzicom należy się zadośćuczynienie, a Sąd Okręgowy tę linię orzeczniczą podtrzymał.

Okoliczności sprawy były jednak o tyle wyjątkowe, że powódka była w ciąży bliźniaczej. Zadośćuczynienia za krzywdę dochodziliśmy nie tylko dla matki, ojca i starszej siostry, ale także dla siostry bliźniaczki zmarłej dziewczynki. Sąd Okręgowy zgodził się z nami i uznał, że także ona ma prawo do zadośćuczynienia za krzywdę, chociaż do śmierci jej siostry bliźniaczki doszło jeszcze w łonie matki, czyli zanim powódka się urodziła. Sąd podkreślił przy tym szczególny charakter więzi, jakie zawiązują się między rodzeństwem już w okresie życia płodowego. Sąd Apelacyjny wyrok utrzymał. Wyrok jest prawomocny.

Skuteczna walka o Twoje odszkodowanie za błędy lekarskie — Eventum z siedzibą w Poznaniu

Warto zaznaczyć, że staramy się nie tylko o zadośćuczynienie, ale również odszkodowanie za błędy medyczne. To niezwykle istotne ze względu na różny charakter prowadzonych przez nas spraw. Jeżeli więc planujesz dochodzić odszkodowania — zadzwoń lub napisz, a chętnie doradzimy Ci, jak zrobić to skutecznie. Serdecznie zapraszamy.

Leave a Comment

Scroll to Top