Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa a przyczynienie

Czy w przypadku bocznych kolizji ubezpieczyciele słusznie umniejszą odszkodowanie o przyczynienie się jeżeli poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa?

W naszej opinii praktyka polegająca na automatycznym umniejszaniu odszkodowania za brak zapięcia pasów bezpieczeństwa w każdym przypadku, a w szczególności w przypadku uderzeń bocznych, jest bezpodstawna. Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa nie zawsze oznacza, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Dlatego też walczymy w sądach o prawa naszych Klientów do pełnego odszkodowania, gdy ubezpieczyciel bezpodstawnie i gołosłownie umniejsza odszkodowanie wskazując na rzekome przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody wskutek braku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Pamiętać należy także, że to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich przesłanek przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody (art. 6 k.c.).

Biegły sądowy w jednej z ostatnio przesłanych opinii sądowych wskazał jednoznacznie, iż „w przypadku bocznej kolizji pasy bezpieczeństwa nie zapewniają bezpieczeństwa jak w przypadku uderzenia czołowego, bowiem pasy bezpieczeństwa nie zapewniają stabilizacji poprzecznej przy ruchach na boki i pionowej w kierunku dachu. Przy bocznej kolizji nawet prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa nie spełniają swojej roli. Podczas bocznego uderzenia samochodu przez drugi samochód fakt czy dana osoba wewnątrz samochodu jest przypięta pasami czy też nie jest przypięta praktycznie nie odgrywa już znaczenia dla zmniejszenia doznanych obrażeń, a pasy bezpieczeństwa nie zapobiegają uniknięciu poważnych obrażeń będących następstwem uderzenia bocznego”.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

 

Leave a Comment