Skuteczna reklamacja w sprawie o wypłatę świadczenia za udar mózgu

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uznało naszą reklamację i przyznało na rzecz naszej Klientki kwotę 50.000 zł świadczenia z tytułu poważnej choroby (udar krwotoczny mózgu). Klientka powierzyła nam sprawę, ponieważ wcześniej ubezpieczyciel odmówił jej wypłaty odszkodowania wskazując, że przebyty udar nie pozostawił na zdrowiu Ubezpieczonej poważnych i trwałych skutków neurologicznych. We wniesionej reklamacji argumentowaliśmy, że fakt doznania przez Klientkę udaru mózgu nie może być skutecznie kwestionowany, a Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) nie dawały Generali prawa do uzależnienia wypłaty świadczenia od oceny zakresu skutków udaru – ma tu zastosowanie zasada, że OWU, napisane przez samego ubezpieczyciela, nie mogą być interpretowane na niekorzyść ubezpieczonego.

Kancelaria Prawna EVENTUM prowadzi sprawy związane z różnymi rodzajami ubezpieczeń, nie tylko o odszkodowanie z OC sprawcy. Masz wątpliwości, czy w Twojej sprawie ubezpieczyciel ma rację? – napisz lub zadzwoń do nas, ocenimy jakie są szanse na uzyskanie świadczenia.

Leave a Comment