Wygrany proces z PZU z ubezpieczenia na życie

PZU Życie odmówił rodzinie zmarłego wypłaty świadczeń z jego umowy ubezpieczenia na życie, ponieważ zdaniem ubezpieczyciela ubezpieczony rzekomo popełnił samobójstwo.

Czy wypadek był samobójstwem?

Wypadek nastąpił w chwili, gdy ubezpieczony wszedł na słup energetyczny i następnie spadł z niego porażony prądem elektrycznym. Doznane przez ubezpieczonego obrażenia ciała skutkowały jego śmiercią.

Po naszym przystąpieniu do sprawy doprowadziliśmy do wypłacenia świadczenia za śmierć, albowiem wbrew gołosłownym twierdzeniom ubezpieczyciela, nie było żadnych podstaw do twierdzenia, iż ubezpieczony popełnił samobójstwo.

Ubezpieczyciel odmawiał jednak w dalszym ciągu wypłaty drugiego świadczenia z polisy zmarłego, tj. świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskazując, że do wypadku nie doszło w sposób niezależny od woli ubezpieczonego, a nadto że brak jest tzw. przyczyny zewnętrznej.

Wygrany proces sądowy o odszkodowanie z PZU

W toku procesu sądowego udowodniliśmy ponad wszelką wątpliwość, iż ubezpieczony w chwili wypadku był w stanie tzw. zespołu pomrocznego, który całkowicie zniósł świadomość i wolę ubezpieczonego, a tym samym ubezpieczony w chwili wypadku nie był w stanie świadomie kierować swoim zachowaniem, które było całkowicie niezależne od jego woli. Przyczyną śmierci była natomiast przyczyna zewnętrzna w postaci porażenia prądem elektrycznym i upadek z wysokości.

Sąd I instancji uznał powództwo za zasadne w całości. PZU wniósł jednak apelację o wyroku sądu I instancji. Sąd II instancji oddalił apelację ubezpieczyciela i obciążył go w całości kosztami postępowania. Wyrok został zrealizowany przez ubezpieczyciela.

Jeżeli i Ty dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia na życie — skontaktuj się z nami.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania z ubezpieczeń na życie pomogą ocenić Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy i nie bądź już sam w walce w ubezpieczycielem i jego prawnikami.

Nasi doświadczeni prawnicy są po Twojej stronie.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top