61 855 24 45

Odszkodowanie z OC sprawcy nie musi być niske, aczkolwiek czasem wymaga to trochę cierpliwości

Po ponad czterech latach procesu sądowego uzyskaliśmy dla naszego Klienta instytucjonalnego dopłatę odszkodowania w kwocie 53 tys. zł ponad wypłacone wcześniej przez ubezpieczyciela niespełna 7 tys. zł. odszkodowania (sprawa prowadzona przed SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII GC 1973/13). Sprawa była rozpatrywana z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego i dotyczyła specjalistycznego, nietypowego pojazdu mechanicznego, co było przyczyną tak długiego trwania procesu sądowego. Oprócz odszkodowania ubezpieczyciel pokrył w całości koszty procesu sądowego.

Jeżeli i Ty walczysz o odszkodowanie za samochód lub pojazd innego typu — skontaktuj się z nami.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje