Odszkodowanie za pożar – ponad 311 tys. zł dopłaty ponad wypłacone przez ubezpieczyciela 37 tys. zł

Dla naszego Klienta prowadzącego działalność w zakresie hotelarstwa i turystyki wywalczyliśmy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ponad 311 tys. zł dopłaty odszkodowania za skutki pożaru pensjonatu.

PZU S.A., który ubezpieczał budynek od ryzyka ognia, wypłacił tylko 37 tys. zł odszkodowania za szkody pożarowe, argumentując, że w sprawie ma miejsce tzw. niedoubezpieczenie i tym samym nie może wypłacić wyższego odszkodowania, albowiem zdaniem ubezpieczyciela zastosowanie znajduje tu tzw. zasada proporcji.

Sąd w wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. sygn akt. IX GC 135/16 w całości podzielił naszą argumentację i wskazał, że klauzula proporcjonalności zawarta w umowie ubezpieczenia jest niezgodna z dobrymi obyczajami oraz zasadami uczciwego obrotu, w szczególności, gdy uwzględni się fakt, że pozwany zaakceptował bez żadnej weryfikacji wartości rzeczy ubezpieczenia, proponowaną przez ubezpieczającego. Zastrzeżenie w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia możliwości dokonywania przez ubezpieczyciela weryfikacji sumy ubezpieczenia z wartością odtworzeniową ubezpieczonego mienia dopiero w fazie postępowania likwidacyjnego przeczy równości prawnej stron umowy ubezpieczenia, naruszając zasadę uczciwości obrotu. Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał powództwo w całości, obciążając pozwanego ubezpieczyciela także całymi kosztami procesu w kwocie ponad 15 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Jeśli Ty również masz problem z uzyskaniem odszkodowania za szkody pożarowe bądź uzyskałeś je, ale uważasz, że jest zbyt niskie — skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować dokumentację, a także poprowadzimy postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania za szkody pożarowe pomogą ocenić Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom.  510 943 567
 
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment

Scroll to Top