61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar – ponad 311 tys. zł dopłaty ponad wypłacone przez ubezpieczyciela 37 tys. zł

Dla naszego Klienta prowadzącego działalność w zakresie hotelarstwa i turystyki wywalczyliśmy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ponad 311 tys. zł dopłaty odszkodowania za skutki pożaru pensjonatu. PZU S.A., który ubezpieczał budynek od ryzyka ognia, wypłacił tylko 37 tys. zł odszkodowania za szkody pożarowe, argumentując, że w sprawie ma miejsce tzw. niedoubezpieczenie i tym samym nie może wypłacić wyższego odszkodowania, albowiem zdaniem ubezpieczyciela zastosowanie znajduje tu tzw. zasada proporcji. Sąd w wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. sygn akt. IX GC 135/16 w całości podzielił naszą argumentację i wskazał, że klauzula proporcjonalności zawarta w umowie ubezpieczenia jest niezgodna z dobrymi obyczajami oraz zasadami uczciwego obrotu, w szczególności, gdy uwzględni się fakt, że pozwany zaakceptował bez żadnej weryfikacji wartości rzeczy ubezpieczenia, proponowaną przez ubezpieczającego. Zastrzeżenie w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia możliwości dokonywania przez ubezpieczyciela weryfikacji sumy ubezpieczenia z wartością odtworzeniową ubezpieczonego mienia dopiero w fazie postępowania likwidacyjnego przeczy równości prawnej stron umowy ubezpieczenia, naruszając zasadę uczciwości obrotu. Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał powództwo w całości, obciążając pozwanego ubezpieczyciela także całymi kosztami procesu w kwocie ponad 15 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Jeśli Ty również masz problem z uzyskaniem odszkodowania za szkody pożarowe bądź uzyskałeś je, ale uważasz, że jest zbyt niskie — skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować dokumentację, a także poprowadzimy postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje