Wygrany proces o odszkodowanie za upadek ze schodów

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział Cywilny w Pile nasza Klientka otrzymała zadośćuczynienie i odszkodowanie za skutki poważnego upadku ze schodów, znajdujących się na klatce schodowej prowadzącej do jej mieszkania. Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna Insurance Group nie wniosło apelacji, wyrok w części zasądzającej świadczenie jest zatem prawomocny.

Można powiedzieć, że to jeden z wielu podobnych wyroków w sprawach naszych Klientów. Co jednak było szczególnie charakterystyczne w tym przypadku, to fatalny stan schodów, na których doszło do upadku. Pomimo tego, że schody wyglądały jak na poniższych zdjęciach, towarzystwo ubezpieczeniowe uparcie twierdziło, że wszystko było w porządku, schody utrzymane były właściwie dla ich funkcji (komunikacja do lokalu zamieszkałego przez ludzi), a do wypadku doszło z winy naszej Klientki, która znając stan schodów od kilkunastu lat, nie zachowała szczególnie wysokiej ostrożności oraz używała do pokonania schodów niewłaściwego obuwia (klapki), niedostosowanego do cyt. „topografii tego miejsca”. Ubezpieczyciel odmawiał odszkodowania w całości i potrzeba było aż 3-letniego procesu sądowego, w tym miażdżącej dla pozwanego towarzystwa opinii biegłej z zakresu budownictwa, by Poszkodowana otrzymała wreszcie należne jej świadczenie.

Schody, które zdaniem towarzystwa ubezpieczeniowego (PZM TU S.A., obecnie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group) spełniały wszelkie normy i nie stwarzały żadnego zagrożenia dla użytkujących je ludzi, wyglądały tak:

Leave a Comment

Scroll to Top