61 855 24 45

Wygrany proces o odszkodowanie za upadek z roweru

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. zasądził na rzecz naszej Klientki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, będącego ubezpieczycielem zarządcy drogi, kwotę 20.000 zł jako zadośćuczynienie za skutki upadku z roweru. Do wypadku doszło około godziny 23, kiedy powódka, wjeżdżając z drogi gruntowej na betonowe płyty, straciła panowanie nad rowerem i wraz z nim wpadła do niezabezpieczonego, przydrożnego rowu. Sąd uznał, że wina zarządcy drogi w niewłaściwym utrzymaniu drogi oraz jest ewidentna. Powołany w sprawie biegły stwierdził u powódki 5% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz zadośćuczynienia, pozwane towarzystwo zobowiązane zostało do zwrotu powódce kosztów leczenia oraz zapłaty odsetek ustawowych, liczonych od 31. dnia po zgłoszeniu szkody. Wyrok jest prawomocny.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje