Wygrany proces o zadośćuczynienie za błąd medyczny

Wyrokiem z dnia 11.01.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 55 tys. zł, ponad wypłaconą wcześniej przez PZU S.A. dobrowolnie kwotę 35 tys. zł, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 31. dnia od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, jako zadośćuczynienie za skutki błędu w leczeniu. Błąd polegał na opóźnieniu rozpoznania skrętu jądra, co skutkowało koniecznością jego amputacji. PZU S.A. nie złożył apelacji od wyroku, wyrok jest prawomocny.

Odszkodowania za błędy medyczne — pomożemy Ci je uzyskać!

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych. Najczęściej wymagają one skierowania powództwa do sądu, ponieważ nawet jeśli ubezpieczyciel szpitala przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie polubownie, to okazuje się ono zaniżone w stosunku do kwot, które możliwe są do uzyskania na drodze sądowej. Warto zatem dochodzić swoich praw także w sądzie, a pomoże Ci w tym Kancelaria Eventum z siedzibą w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment